Linux

Hradec Králové

Než se zeptáte

Než začnete klást otázky ...

  1. zkuste najít odpověď na webu.
  2. zkuste najít odpověď manuálu.
  3. zkuste najít odpověď ve FAQ.
  4. zkuste najít odpověď experimentováním.
  5. zkuste se zeptat zkušenějšího kamaráda (než jste vy sami).
  6. zkuste odpověď zjistit ze zdrojového kódu (jste-li programátor).

  • zdroj
  • Když se ptáte, ukažte, že jste to už zkusili - ukážete, že nejste lenoch a příživník plýtvající cizím časem. Ještě lépe: ukažte, že jste se zdosavadních snah poučili.

  • You will use Google before asking dump questions !

  • připravil: peaq - 6.6.2008