Linux

Hradec Králové

Richard Stallman

Richard Matthew Stallman (známý též pod iniciálami RMS) je zakladatel hnutí svobodného softwaru, projektu GNU a v říjnu 1985 také Free Software Foundation. Je také spoluzakladatel League for Programming Freedom.

Aby ochránil ideály tohoto hnutí, přišel Stallman s konceptem tzv. copyleftu, jehož princip uplatnil v široce užívané softwarové licenci GPL (a později též GFDL).

Stallman je také známý hacker, mezi jehož hlavní programátorské počiny patří textový editor GNU Emacs, překladač GCC a debugger GDB – vše součást projektu GNU. Od poloviny devadesátých let se už věnuje převážně jen obhajobě svobodného softwaru a zbývající čas programuje GNU Emacs.

Stallman se narodil v roce 1953 v Manhattanu v New Yorku. A poté co si dodělal maturitu na střední škole byl najmut firmou IBM New York Scientific Center a během toho léta u nich napsal svůj první program preprocesor pro programovací jazyk PL/I na IBM 360.

Během tohoto období byl Stallman dobrovolný laboratorní asistent v oddělení biologie na Rockefeller University. Přestože se rozhodl dále studovat matematiku nebo fyziku, si jeho profesor biologie myslel, že by měl zůstat u biologie.

V červnu 1971 se Stallman jako prvák na Harvard University stal programátorem v AI Laboratory na MIT. Stal se také stalým členem hackerské komunity, kde vystupoval s jeho iniciály „RMS“. V prvním vydání Hackerského slovníku napsal „'Richard Stallman' je mé světské jméno, můžete mi však říkat 'rms'.“ Stallman promoval jako bakalář fyziky v roce 1974.

připravil: peaq - 6.6.2008