Linux

Hradec Králové

BFU

BFU je v počítačovém slangu označení uživatele – laika. V češtině se vykládá jako zkratka za Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel. Anglický „originál“ (českého nebo slovenského původu) je podstatně nezdvořilejší a má také hanlivější význam – Bloody Fucking User (někteří uvádějí i výraz Beginner For Unix či Brain Free User).

Takto označený uživatel je úplně neschopný a zároveň všeho schopný, umí akorát klikat myší, na co přijde, a při sebemenším problému zvedne telefonní sluchátko (nebo – pokud to umí – napíše e-mail nebo ICQ zprávu).

Podle výzkumu redaktorů časopisu Root.cz je termín původu českého.

* nejhorší na tom je, že jsou všude - jako widle ...

připravil: peaq - 6.6.2008